Начало » Работата на дезинфектора

Работата на дезинфектора

Работата на дезинфектора

         Работата на дезинфектора е много динамична и разнообразна. Тя е изпълнена с много предизвикателства. Дезинфектора трябва да спазва указанията на своя пряк началник ръководителя на ДДД мероприятия. Да спазва посочения препарат както и неговата доза. Правилно да приготви работния разтвор. Когато отиде на обекта и констатира че на обета е извършен ремонт и има изменение на схемата която вече не е актуална, той трябва да уведоми своя ръководител.

Работата на дезинфектора 

Дезинфектора при дератизация

Старателно да зарежда външните отровни точки, подменя и почиства вътрешните лепливи капани. Записва изяденото количество от предходния месец както и отразява новите количества препарати в протокола за ДДД дейностите, също така нанася данни и в чек листи и контролни карти. При нарушени контролни кутии трябва да бъдат подменени, и препаратите трябва да се съберат веднага за да не се допуска да се разпилеят в околната среда.

Дезинфектора

Работата при дезинсекция

Внимателно трябва да направи оглед на обекта и да се запознае с него. Да изчака докато персонала и собствениците напуснат помещенията който ще се третира. Когато започне да обработва със студен аерозол трябва да внимава около контактите, кабелите и където има високо напрежение. Да подпише протокола и да остави единия екземпляр на управителя или на упълномощено от него лице.

Работата при дезакаризация

Дезакаризация имаме тогава когато ще третираме тревните площи и зелени растения срещу кърлежи. Обработките обикновено се случват много рано сутринта за да се избегне достъпа на хора.

Обработките се извършват в удобно за вас време!

Повече за предлаганите от нас услуги можете да намерите директно от този линк.

Comments

comments