Начало » Дезинфекция

Дезинфекция

Дезинфекцията е известна още като обеззаразяване. Представлява комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на патогенни микроорганизми във външната среда. Ефективността от действието на дезинфекцията включва и ограничаване на възможностите за повторно предаване на болестотворните микроорганизми.

Тя се разделя на : профилактична и принудителна. Профилактичната се извършва системно. Принудителната цели унищожаване на микроорганизмите, които заобикалят извора на зараза.

За да е качествена дезинфекцията, много е важен избора на дезинфектантите. Различават се по начина на своето действие. Върху ефективността на препаратите оказват влияние редица фактори като концентрацията им, температурата, вида на микроорганизмите. 

 

Задължително трябва да се спазят следните условия, за да е ефективна дезинфекцията:

  • правилен избор на дезинфектант
  • по правилен начин да се приложи този дезинфектант
  • обектите да са много добре почистени

Осъществява се чрез различни методи химични, физични и биологични  

Важно е да се помни правилото, че некачествената дезинфекция е по-опасна от липсата на дезинфекция. Тя е част от нашите ДДД услуги.