Начало » Дератизация

Дератизация

Дератизация

Дератизация 

Дератизация е комплекс от мерки и мероприятия за борба и контрол над вредни гризачи. Най-близките до хората синантропни гризачи: 

  •  Сив плъх
  • Черен плъх 
  • Домашна Мишка

Основната цел на дератизацията е да не се допускат гризачи в обекта, а при такава поява да се  унищожат възможно най-бързо гризачите  и разбира се да не се предотврати повторната им поява. Според целите и задачите си дератизацията се дели на : системна и еднократна.

Дератизация

Технологията на обработката зависи от спецификата на обекта. Изготвяме схема на обекта и поставяме дератизационни кутии, които ограничават достъпа на гризачите. Важно е да се има предвид, че в повечето случаи има наличие на повече от едон вредител и това предполага, че процесът по дератизация ще е продължителен. Това означава, че докато не се унищожат всички вредители, дейността не се смята за приключена.  Дератизацията е приключена едва тогава когато мониторинговите точки покажат че няма наличие на вредни гризачи 

За да приеме дератизационният процес за приключен, същият трябва да се изпълнява едновременно на всички засегнати обекти. В противен случай, гризачите от местата, където не е проведена дератизация, отново ще мигрират в дератизираните обекти и за кратко време ще създадат нова популация в тях.

Най-важният момент в действията срещу гризачите е да се спазват стриктно стъпките по технологията за дератизиране и да се провежда регулярна профилактика на засегнатите обекти.

Това е част от нашите услуги ако искате да видите още може да видите всички услуги