Дератизация

Дератизацията е комплекс от мерки и мероприятия за борба и контрол над вредни гризачи, като :

  • Плъхове – сив и черен
  • Мишки – домашни и горски
  • Къртици 

Основната цел на дератизацията е да се унищожат възможно най-бързо гризачите в даден обект и разбира се, да се предотврати повторната им поява.

Според целите и задачите си дератизацията се дели на : системна и еднократна.

Технологията на обработката зависи от спецификата на обекта. Изготвяме схема на обекта и поставяме дератизационни кутии, които ограничават достъпа на гризачите. Важно е да се има предвид, че в повечето случаи има наличие на повече от вредител и това предполага, че процесът по дератизация ще е продължителен. Това означава, че докато не се унищожат всички вредители, дейността не се смята за приключена. 

За да приеме дератизационният процес за приключен, същият трябва да се изпълнява едновременно на всички засегнати обекти. В противен случай, гризачите от местата, където не е проведена дератизация, отново ще мигрират в дератизираните обекти и за кратко време ще създадат нова популация в тях.

Най-важният момент в действията срещу гризачите е да се спазват стриктно стъпките по технологията за дератизиране и да се провежда регулярна профилактика на засегнатите обекти.