Препарати

Фирма Корели 3000 ЕООД работи с препарати доказали своята ефективност през годините. Препаратите са изключително за професионална употреба и са разрешени от министерството на здравеопазването. Производителите на препаратите са водещи световни фирми.

Избор на подходящи препарати

Изборът на подходящ препарат зависи от числеността, популацията и видът на вредителите. Важни фактори са и разположението на самото помещение, настилките и влажността на въздуха. От значение е също така  дали ще се ползва на открито или закрито, дали даденият препарат е със системно действие или контактно. Важно е да се вземат под внимание също така: различната устойчивост във времето,  чувствителност към UV лъченията и слънчевата радиация.

Концентрация

Концентрацията е посочена от производителя. Зависи от това обработката дали е първоначална или поддържаща,  каква е консистенцията на препарата –  течен или под формата на хранителна примамка.